E-mail:

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE BUDYNKU A1, B2, A3, B4 i A5

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy czekali na ukończenie budowy  I etapu naszej inwestycji. Postawione  budynki uzyskały pozwolenie na użytkowanie.

To ważny moment: oznacza, że budowa została zakończona. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć myśleć o przeprowadzce.

Czym jest pozwolenie na użytkowanie? To oficjalny dokument potwierdzający, że budowa jest już zakończona. Aby go uzyskać konieczna jest restrykcyjna kontrola budynku przeprowadzana przez inspektora nadzoru budowlanego. W jej trakcie sprawdzana jest zgodność tego, co powstało, z projektem (zarówno samej konstrukcji jak i zagospodarowania).

Uzyskanie pozwolenia na budowę to dowód profesjonalizmu wszystkich osób zaangażowanych w inwestycję. To także satysfakcja z dobrze wykonanej pracy i powód do optymistycznego spojrzenia w przyszłość.